ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

ก้าวข้าม

ก้าวข้ามเล่ม 11

หนังสือพิมพ์ "ก้าวข้าม" เล่ม 11 (ตุลาคม 2559)

ก้าวข้ามฉบับที่ 10 “VoteNo ไม่รับ = ไม่เอารัฐประหาร”

ก้าวข้ามฉบับกรกฎาคม "VoteNo ไม่รับ = ไม่เอารัฐประหาร"

7 เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหาร

7 เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหาร

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที...

ก้าวข้าม เล่ม 9 สู้กันอีกยก ประชามติใต้ระบอบรัฐประหาร

ขอเชิญอ่านหนังสือพิมพ์ "ก้าวข้าม" เล่ม 9 (มิถุนายน 2559) สู้กันอีกยก ประชามติใต้ระบอบรัฐประหาร

ก้าวข้ามฉบับที่ 8

หนังสือพิมพ์ "ก้าวข้าม" เล่ม 8 (พฤษภาคม 2559) นี่แค่2ปีนะมึง