ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

แถลงการณ์

เรื่อง การควบคุมตัวนายจักรพล ผลละออ

แถลงการณ์ขบวนการประช...

การจับกุมตัวประชาชนผู้แสดงความคิดเห็นต่อการทุจริตคอร์รัปชันของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) และบรรดาทหารที่เกี่ยวข้อง

แถลงการณ์ขบวนการประช...

กรณีการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

ข้อเรียกร้องของขบวนก...

เรื่อง ความเห็นต่อแถลงการณ์ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีนักศึกษาธรรมศาสตร์ เคลื่อนไหวทางการเมืองภายนอกมหาวิทยาลัย

แถลงการณ์ขบวนการประช...

เรื่อง การจับกุมตัวประชาชนผู้จัดและผู้ร่วมกิจกรรม “นั่งรถไฟ ไปอุทยานราชภักดิ์ ส่องแสงหากลโกง”

แถลงการณ์ขบวนการประช...

แถลงการณ์เรื่อง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชุดใหม่

แถลงการณ์ขบวนการประช...

คำประกาศอิสรภาพของประชาชนจากระบอบเผด็จการ

คำประกาศอิสรภาพของปร...

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM) ฉบับที่ 3

แถลงการณ์ขบวนการประช...

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM) ฉบับที่ 2

แถลงการณ์ขบวนการประช...

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM) ฉบับที่ 1

แถลงการณ์ขบวนการประช...

1 2 3