ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

ก้าวข้าม

ก้าวข้ามเล่ม 11

หนังสือพิมพ์ "ก้าวข้าม" เล่ม 11 (ตุลาคม 2559)

ก้าวข้ามฉบับที่ 10 “VoteNo ไม่รับ = ไม่เอารัฐประหาร”

ก้าวข้ามฉบับกรกฎาคม "VoteNo ไม่รับ = ไม่เอารัฐประหาร"

ก้าวข้าม เล่ม 9 สู้กันอีกยก ประชามติใต้ระบอบรัฐประหาร

ขอเชิญอ่านหนังสือพิมพ์ "ก้าวข้าม" เล่ม 9 (มิถุนายน 2559) สู้กันอีกยก ประชามติใต้ระบอบรัฐประหาร

ก้าวข้ามฉบับที่ 8

หนังสือพิมพ์ "ก้าวข้าม" เล่ม 8 (พฤษภาคม 2559) นี่แค่2ปีนะมึง

ก้าวข้ามฉบับที่ 7

วารสารก้าวข้าม ฉบับเมษายน “ไม่รับ กับอนาคตที่ไม่ได้เลือก

ก้าวข้ามฉบับที่ 6

วารสารก้าวข้ามฉบับเดือนกุมภาพันธ์ "NO"

ก้าวข้ามฉบับที่ 5

วารสารก้าวข้ามฉบับเดือนมกราคม "เรากลับไปไกลกว่าที่คิด"

ก้าวข้ามฉบับที่ 4

วารสารก้าวข้ามฉบับเดือนธันวาคม 2558 "รางวัลแด่ผู้ตรวจคอร์รัปชั่นภายใต้รัฐประหาร"

ก้าวข้ามฉบับที่ 3

วารสารก้าวข้ามฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558 "โกงอย่างจงรัก หักหัวคิวอย่างภักดี"

ก้าวข้ามฉบับที่ 2

วารสารก้าวข้ามฉบับเดือนตุลาคม 2558 "ถึงเวลาประชาชนเป็นคนพูด"

1 2