ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

แถลงการณ์ เรื่อง การกักตัวนายโจชัว หว่อง ไม่ให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

(TH/EN)

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

เรื่อง การกักตัวนายโจชัว หว่อง ไม่ให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

จากกรณีที่นายโจชัว หว่อง นักศึกษา นักกิจกรรมชาวฮ่องกงและเลขาธิการพรรค Demosistō ซึ่งมีกำหนดการเข้าร่วมเป็นผู้ปาฐกถาหัวข้อ “การเมืองของคนรุ่นใหม่” ในงานกิจกรรม “6 ตุลาฯ ชาวจุฬาฯ มองอนาคต” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้ถูกกักตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย หลังจากเดินทางมายังประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 23.45 น. และจะถูกเนรเทศออกไปจากประเทศไทย โดยทางการไทยอ้างว่าการกักตัวนายหว่องในครั้งนี้เป็นไปตามคำขอซึ่งส่งมาเป็นหนังสือจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบว่านายหว่องถูกกักตัวอยู่ ณ ที่ใด อีกทั้งนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ผู้ประสานงานกับนายหว่องในประเทศไทยก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อหรือเข้าพบนายหว่องได้นั้น

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่มีความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการเดินทางและการแสดงออก และคุกคามบุคคลผู้แสดงออกอย่างร้ายแรงและไร้เหตุผล ทั้งยังแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลประเทศไทยมีสถานะเป็นบ่าวรับใช้ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมที่จะดำเนินการใดๆ ก็ตามที่เป็นการสนองประโยชน์ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนหรือหลักการอันเป็นที่ยอมรับในสากลโลกหรือไม่

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอเรียกร้องให้ทางการไทยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้เปิดเผยสถานะของนายหว่องว่ายังปลอดภัยดีหรือไม่ ถูกกักตัวอยู่ ณ ที่ใด รวมถึงอนุญาตให้นายหว่องติดต่อกับผู้ประสานงานในประเทศไทยและพรรค Demosistō ได้

2. ให้ปล่อยตัวนายหว่องภายในประเทศไทยในทันทีโดยปราศจากเงื่อนไข เนื่องจากไม่มีการยืนยันเป็นที่แน่ชัดว่านายหว่องจะถูกส่งตัวกลับไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงหรือไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ และจะถูกดำเนินการใดๆ จากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือไม่ การเนรเทศนายหว่องออกจากประเทศไทยจึงอาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของนายหว่องได้

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

5 ตุลาคม 2559

Statement by New Democracy Movement on the detention of Joshua Wong from entering Thailand

Joshua Wong, Hong Kong activist and Secretary General of Demosistō Party, was invited to give a talk about the youth’s politics in the event “6 Oct: Chula look for the future” at Chulalongkorn University on 6 October 2016. He was detained at the Immigration office at Suvarnabhumi Airport on 4 October 2016 at 23.45, and shall be deported from Thailand. The Thai authority claims that the detention of Wong was due to the request in the letter from the People’s Republic of China. At this moment, it is unknown where Wong is held in custody, and Netiwit Chotipatpaisal, who was expected to meet Wong in Thailand, was not allowed to see Wong.

New Democracy Movement deems the incident a deprivation of the right to travel and freedom of expression, and a serious and unreasonable intimidation of individual. It also shows that Thailand is willing to conduct whatever action to satisfy the needs of the People’s Republic of China with no regards for Human Rights Principle or other International Law.

New Democracy Movement urges the Thai Authorities to

1. Disclose the whereabout and status of Joshua Wong and allow him to contact with the coordinator in Thailand and the Demosistō Party

2. Release Joshua Wong in Thailand unconditionally, as it cannot be ensured whether Wong will be deported to Hong Kong SAR or Mainland China, or if he will face any prosecution by the China Government. Deporting Wong from Thailand may risk the safety of Wong.

New Democracy Movement – NDM

5 October 2016

democracymovement