ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

แถลงการณ์เรื่อง การข่มขู่คุกคามผู้รณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

เรื่อง การข่มขู่คุกคามผู้รณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ตามที่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่และสมาชิกสหภาพแรงงานรวม 13 คนได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจับกุมตัวจากการจัดกิจกรรมแจกเอกสารรณรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญและเอกสารลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ณ ตลาดเคหะบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นิสิตกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์และสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่รวม 7 คนได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจับกุมตัวจากการจัดกิจกรรมทำความสะอาดอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ณ วงเวียนหลักสี่ เขตบางเขน

โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาชุมนุมทางการเมืองเป็นจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 3/2558 แก่ผู้จัดกิจกรรมทั้งสองกลุ่ม และมีความพยายามแจ้งข้อหาต่างๆ เพิ่ม ทั้งข้อหาไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วมือตามประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ที่ 25/2549 แก่ผู้จัดกิจกรรมกลุ่มแรกจำนวน 7 คนที่ไม่ขอประกันตัว ข้อหาชุมนุมโดยไม่แจ้งการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 รวมถึงพยายามเพิ่มข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 แก่ผู้จัดกิจกรรมแรกทั้ง 13 คนและผู้จัดกิจกรรมที่สองจำนวน 1 คนโดยอาศัยเพียงหลักฐานเอกสารรณรงค์ประชามติในรถยนต์ที่ได้ตรวจยึดไว้ซึ่งไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะนำออกมาแจกจ่ายแต่อย่างใด

และในท้ายที่สุด ศาลทหารมีคำสั่งฝากขังผู้จัดกิจกรรมแรกเป็นเวลา 12 วัน โดยมีผู้ขอประกันตัว 6 คน และมีคำสั่งยกคำร้องผู้จัดกิจกรรมที่สองทั้งหมดนั้น

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่มีความเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแสดงถึงการยกระดับการข่มขู่คุกคามประชาชนผู้แสดงความคิดเห็นคัดค้าน คสช. โดยเฉพาะในประเด็นการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งจากการนำกฎหมายและคำสั่งคณะรัฐประหารเกี่ยวกับการชุมนุมมาบังคับใช้เฉพาะแก่กรณีการรณรงค์ประชามติ ทั้งความพยายามนำกฎหมาย ประกาศหรือคำสั่งต่างๆ มาลงโทษแก่ผู้จัดกิจกรรมให้ได้มากที่สุด หรือกระทั่งความพยายามนำ พ.ร.บ.ประชามติ มาบังคับใช้ทั้งที่เจ้าหน้าที่ผู้แจ้งข้อหามิได้เป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว รวมถึงมีกรณีที่แจ้งข้อหาทั้งที่ไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่าได้มีการกระทำการใดๆ ดังข้อหาที่ว่านั้นเลย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะกับฝ่ายที่รณรงค์ไปในทางไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น

เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า คสช. ต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญของตนผ่านการลงประชามติ โดยไม่สนใจว่าประชาชนควรจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้าน และตัดสินใจได้อย่างตรงตามเจตนารมณ์ของพวกเขาอย่างแท้จริง คสช. พร้อมที่จะปิดปากใครก็ตามที่ขวางทางของตน แม้ว่าสิ่งที่พวกเขากระทำจะเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่พวกเขาพึงมีโดยสุจริตก็ตาม

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่จึงขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้จัดกิจกรรมที่ยังถูกฝากขังอยู่ทั้งหมด 7 คนในทันทีโดยปราศจากเงื่อนไข

และต่อจากนี้ไปจนถึงวันลงประชามติ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่จะขอเดินหน้ารณรงค์ประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญต่อไป เพื่อยืนยันว่านี่คือสิ่งประชาชนทุกคนสามารถกระทำได้ เราจะขอยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ผู้รณรงค์ประชามติทุกคนทุกฝ่ายที่ถูกรังแกจากการอ้างกฎหมาย และจะขอต่อสู้อย่างถึงที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งการประชามติที่มีเสรีภาพและความเป็นธรรม

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

25 มิถุนายน 2559

democracymovement