ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

แถลงข่าว “จับผิดกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ใครบิดเบือนกันแน่!”

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่(NDM) ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงข่าว “จับผิดกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ใครบิดเบือนกันแน่!”
.
รัฐธรรมนูญปราบโกง จริงมั้ย?
รัฐธรรมนูญป้องกันคนโกง จริงมั้ย?
สิทธิของประชาชนถูกรับรองในรัฐธรรมนูญ จริงมั้ย?
ใส่เสื้อโหวตโนไม่ได้ จริงมั้ย?
กรธ. รณรงค์ได้ฝ่ายเดียว จริงมั้ย?
.
ร่วมค้นหาคำตอบได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องบุญชู โรจนะเสถียร ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
.
แล้วพบกัน

democracymovement