ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

การจับกุมตัวประชาชนผู้แสดงความคิดเห็นต่อการทุจริตคอร์รัปชันของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) และบรรดาทหารที่เกี่ยวข้อง

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

เรื่อง การจับกุมตัวประชาชนผู้แสดงความคิดเห็นต่อการทุจริตคอร์รัปชันของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) และบรรดาทหารที่เกี่ยวข้อง

         จากการที่เจ้าหน้าที่ทหารภายใต้ระบอบเผด็จการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ตามไล่ล่าจับกุมตัวประชาชนที่ส่งต่อการเผยแพร่แผนผังการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ โดยมีบุคคลผู้ถูติดตามไล่ล่ากว่า 120 ราย และมีบุคคลถูกจับกุมแล้วอย่างน้อยสองราย รายหนึ่งถูกนำตัวไปไว้ในสถานที่ที่ไม่มีการเปิดเผย อีกรายหนึ่งถูกนำตัวไปไว้ในค่ายทหาร โดยไม่มีใครทราบว่าได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่อย่างไร อีกทั้งยังถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกสูงสุดถึง 7 ปี และต้องรับการพิจารณาคดีโดยศาลทหาร

         และที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้น ทหารได้เพิ่มข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งมีระวางโทษสูงสุดถึงสิบห้าปี แก่ผู้ที่ถูกจับกุมอีกข้อหาหนึ่งด้วย

         ขบวนการประชาธิปไตยใหม่มีความเห็นว่าการตั้งคำถาม เรียกร้องการตรวจสอบ หรือแสดงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในภาครัฐนั้นย่อมเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต เพราะเงินที่รัฐได้ใช้จ่ายไปแต่ละบาทแต่ละสตางค์นั้นล้วนมาจากหยาดเหงื่อแรงกายของประชาชน ประชาชนจึงมีฐานะอันชอบธรรมที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการใช้จ่ายเงินที่พวกเขาอุทิศให้แก่รัฐได้

         ยิ่งไปกว่านั้น การแสดงความคิดเห็นต่อการทุจริตคอร์รัปชันยังมีส่วนช่วยให้เกิดการตรวจสอบการใช้จ่ายของรัฐว่าได้ให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน และป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต การกระทำดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม มิได้เป็นเพียงเพื่อประโยชน์เฉพาะตัวบุคคลผู้แสดงความคิดเห็นเท่านั้น

         ประชาชนจึงมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้เสมอ

         สิ่งที่ คสช. และทหารจะต้องกระทำ คือการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ รวมถึงเปิดให้สื่อมวลชนและภาคประชาชนได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงได้ทุกประการ

         แต่ในความเป็นจริง สิ่งที่ คสช. และทหารกระทำกลับเป็นการนำผลประโยชน์ส่วนตนไปผูกกับความมั่นคงของชาติ แล้วใช้เป็นข้ออ้างในการเข้ามาข่มขู่คุกคามประชาชนผู้แสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ใช้กฎหมายร้ายแรงและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่อาจเชื่อถือได้เอาผิดกับบรรดาคนเล็กคนน้อยให้เกิดความหวาดกลัว

         และในการนี้เอง คสช. และทหารก็ได้นำเอามาตรา 112 มาช่วยกำราบประชาชนผู้ที่ตั้งคำถามต่อการคอร์รัปชันของตนเอง โดยมุ่งหวังให้สังคมมองบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นพวกล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ จนเกิดความเกลียดชังต่อบุคคลเหล่านี้ และละเลยต่อความมุ่งหมายอันสุจริตของพวกเขาที่ต้องการให้เกิดตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของ คสช. และทหารไปในที่สุด

         สิ่งที่ คสช. และทหารทำจึงเป็นการใช้มาตรา 112 เป็นเครื่องมือในการช่วยปกป้องผลประโยชน์และปกปิดความผิดของตนเอง เบี่ยงเบนประเด็นจากเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันไปเป็นเรื่องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ และพยายามทำให้ผู้คนหลงลืมวีรกรรมโกงกินที่ตนได้กระทำไว้

         ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอเรียกร้องให้ คสช. และทหารเลิกนำความมั่นคงของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะกำบังให้ตนเองรอดพ้นจากการตรวจสอบ เลิกไล่ล่าและจับกุมผู้ที่แสดงความคิดเห็นต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และยอมเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ รวมถึงเปิดให้สื่อมวลชนและภาคประชาชนได้เข้าไปตรวจสอบแต่โดยดี และหากยังคงเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องนี้ เราก็จะขอตราหน้า คสช. และบรรดาทหารที่เกี่ยวข้องไว้ ณ ที่นี้ว่าเป็นผู้ที่ทุจริตคอร์รัปชัน โกงชาติและประชาชน

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

14 ธันวาคม 2558

democracymovement