ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

ก้าวข้ามฉบับที่ 3

วารสารก้าวข้ามฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558 "โกงอย่างจงรัก หักหัวคิวอย่างภักดี"