ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

แถลงการณ์เรื่อง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชุดใหม่

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)
เรื่อง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชุดใหม่

ตามที่ได้มีการประกาศว่าบุคคลจำนวน 21 คน ได้แก่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นางกีระณา สุมาวงศ์ นางจุรี วิจิตรวาทการ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง นายธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย นายเธียรชัย ณ นคร นายนรชิต สิงหเสนี นายนิวัติ ศรีเพ็ญ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ นายประพันธ์ นัยโกวิท นายภัทระ คำพิทักษ์ นายภุมรัตน์ ทักษาดิพงษ์ นายวิระ โรจนวาศ นายศุภชัย ยาวะประภาษ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ นายอมร วาณิชวิวัฒน์ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ นายอุดม รัฐอมฤต นายอัชพร จารุจินดา และนายอัตรพร เจริญพาณิช จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชุดใหม่ เพื่อดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้แก่ระบอบเผด็จการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM) เห็นว่าการกระทำของบุคคลทั้ง 21 คนดังกล่าวเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนการของคณะรัฐประหารที่จะผลิตกติกาแบบเผด็จการเพื่อครอบงำสังคมไทยในระยะยาว โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่บุคคลทั้ง 21 คนจะร่างขึ้นนั้นก็คงมีสาระสำคัญที่ไม่แตกต่างไปจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับก่อน คือมีการบ่อนเซาะองค์กรผู้แทนประชาชนให้มีสถานะที่อ่อนแอ และให้อำนาจมหาศาลแก่องค์กรที่ไม่มีความยึดโยงกับประชาชน หากรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยฝีมือของบุคคลทั้ง 21 คนนี้มีผลบังคับใช้จริง ก็จะเป็นการปลูกฝังความคิดของเผด็จการให้หยั่งรากลงในระบอบการเมืองไทย ทำให้บ้านเมืองอยู่ในสภาวะถูกรัฐประหารถาวร และคงเป็นการยากที่ประชาธิปไตยจะฟื้นคืนมาได้อีก

ยิ่งไปกว่านั้น การกระทำของบุคคลทั้ง 21 คนนี้เป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตของระบอบเผด็จการให้มีที่ทางในระบบกฎหมาย ทำให้สิ่งที่เลวร้ายกลายเป็นความถูกต้อง และเมื่อสังคมมีกติกาพื้นฐานที่เป็นเผด็จการแล้ว ก็ย่อมเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมมีวัฒนธรรมค่านิยมแบบเผด็จการสืบต่อไป จึงไม่ต้องสงสัยเลยหากว่านับจากนี้จะเกิดการใช้ความรุนแรงเข้าทำลายล้างผู้ที่เห็นต่าง ดังที่เคยเกิดขึ้นในวันนี้ของเมื่อ 39 ปีที่แล้วที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งถูกปลุกระดมด้วยความคิดแบบเผด็จการจนกลายเป็นฆาตกรสังหารประชาชนด้วยกันเอง

การกระทำของบุคคลทั้ง 21 คนนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้ซึ่งเชื่อมั่นในประชาธิปไตยจะต้องต่อต้านอย่างถึงที่สุด

ศพที่วางอยู่หน้ารัฐสภาในวันนี้ คือศพของประชาธิปไตยที่ต้องตายเพราะการรัฐประหารโดยฝ่ายเผด็จการมาแล้วถึง 12 ครั้ง เบื้องหลังของศพเหล่านี้คือความทุกข์ยากของประชาชนที่ต้องตายโดยปราศจากความผิด ต้องถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ ต้องได้รับความเดือดร้อนในชีวิตโดยที่ไม่อาจเรียกร้องความรับผิดจากรัฐบาลเผด็จการได้ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอใช้ศพเหล่านี้เป็นเครื่องประณามบุคคลทั้ง 21 คนนี้ที่เลือกใช้ความรู้ความสามารถของตนรับใช้เผด็จการเพื่อมาทำร้ายประชาชน

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอให้บุคคลทั้ง 21 คนดังกล่าวจดจำกรรมครั้งนี้ไว้ให้มั่น และอย่าได้อายที่จะบอกแก่อนุชนรุ่นหลังว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์พวกท่านเคยฉุดรั้งให้ประเทศและประชาชนต้องจมอยู่ในก้นบึ้งของระบอบเผด็จการด้วยมือของพวกท่านเอง

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)
6 ตุลาคม 2558

Statement from the New Democracy Movement – NDM
On the new Constitution Drafting Committee (CDC)

It was announced that 21 persons — Meechai Ruchupan, Kirana Sumawong, Juree Wichitwathakarn, Chartchai Na Chiang Mai, Thanawat Sangthong, Thitiphan Chuaboonchai, Thienchai Na Nakorn, Norachit Singhaseni, Gen. Niwat Sripen, Pakorn Nilprapunt, Prapan Naigowit, Pattara Khampitak, Pummarat Thaksadipong, Maj. Gen. Veera Rojanawas, Supachai Yawaprapas, Suphot Khaimuk, Amorn Wanichwiwat, Apichart Sukhagghanont, Udom Ratta-amarit, Atchaporn Jarujinda, and Gen. Atthaporn Charoenpanich — would become members of the new Constitution Drafting Committee (CDC). Together they will draft a new constitution for the dictatorial regime of the National Council for Peace and Order (NCPO).

The New Democracy Movement – NDM sees the actions of the aforementioned 21 persons as associating with the junta’s plan to create dictatorial rules to dominate Thai society in the long run. The essence of the new constitution drafted by these 21 persons will not be different from the previous one. Organs representing the people will be weakened and undermined while organs not connected to the people will be given enormous power. If the constitution drafted by these 21 persons becomes effective, it will plant the dictator’s thought deep inside Thai political system. The country will be under a state of permanent coup d’état, and democracy will be difficult to be restored.

Furthermore, the actions of these 21 persons are nourishing the dictatorship, giving it room to grow in the legal system, turning abomination into legitimacy. When a society’s fundamental rules are dictatorial, they will foster people in that society to maintain dictatorial culture and values. From that point onwards, acts of violence will undoubtedly be used to destroy those who think differently. The same thing happened on this day 39 years ago, when a group of people incited by dictatorial thought massacred their fellow people. That’s why the actions of these 21 persons must be completely opposed by those who believe in democracy.

The bodies laid down in front of the Government House today are bodies of democracy, killed in coups d’état by dictatorial regimes 12 times in total. Behind those bodies are grievances of the people who were killed without guilt, whose rights and liberties were violated, whose ways of life was troubled, who could not ask for accountabilities from dictatorial governments. The New Democracy Movement uses those bodies to condemn these 21 persons who use their own knowledge and skills to serve the dictatorship at the expense of the people.

The New Democracy Movement asks these 21 persons to commit their sins to memory, and to not shy away from telling the future generations that once in history you dragged the country and its people into the abyss of dictatorship by your own hands.

New Democracy Movement – NDM
6 October 2015

democracymovement