ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM) ฉบับที่ 3

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM) ฉบับที่ 3

วันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อนของพวกเราถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจำนวนกว่าสามสิบคนเข้าควบคุมตัว เพื่อนำส่งไปยัง สน.พระราชวัง ศาลทหาร และเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เป็นการเข้าควบคุมตัวในขณะที่เราใช้ชีวิตอย่างปรกติสุขโดยที่ไม่ได้มีการขัดขืนแม้แต่น้อย เพราะเรายืนยันบนหลักการการต่อสู้แบบสันติวิธี ถึงแม้การจับกุมเพื่อนเราครั้งนี้ จะเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกอย่างร้ายแรงเพียงใดก็ตาม

ทั้งนี้ ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ยังขอยืนยันตามหลักการกำปั้นห้าข้อเพื่อขับเคลื่อนขบวนการกันต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. หลักประชาธิปไตย จะต้องให้พลเมืองมีสิทธิเสรีภาพเสมอหน้าอย่างเท่าเทียมกัน
  2. หลักความยุติธรรม ที่จะช่วยลดความขัดแย้งในสังคม ปราศจากสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม
  3. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดวิถีชีวิตตนเอง รัฐบาลต้องคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็ว
  4. หลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องเคารพ รัฐบาลต้องหยุดละเมิดสิทธิประชาชน
  5. หลักสันติวิธี คือการแก้ปัญหาทางการเมืองต้องปราศจากการใช้ความรุนแรง หรือการนำมาสู่เงื่อนไขที่ทำให้เกิดความรุนแรง

หากในสังคมมีหลักการทั้ง 5 ข้อนี้ที่พวกเราโหยหา พวกเราเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยจะพัฒนาได้ในทางที่ดีขึ้น และจะมีความเท่าเทียมในสังคมมากขึ้น

ทั้งนี้พวกเราขอย้ำอีกครั้งว่า การเคลื่อนไหวของพวกเรา กระทำด้วยมือเปล่า เท้าเปล่า และมีเบื้องหลังคือประชาชนผู้รักในสิทธิเสรีภาพเท่านั้น มิได้มีกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ แอบแฝงทั้งสิ้น

และการที่พวกเขาจับกุมเพื่อนเราไป 14 คนในครั้งนี้ ไม่ได้ทำให้เราหมดพลังใจไปแม้แต่น้อย ในทางกลับกัน มันจะทำให้เรามีไฟในการต่อสู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเสียอีก และจะยิ่งทำให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย ที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบเผด็จการที่กดขี่แบบนี้ ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเพิ่มขึ้น

ประชาชนผู้รักในสิทธิเสรีภาพทั้งหลาย ที่เห็นด้วยในหลักการห้าข้อของพวกเรา เห็นด้วยกับการเปิดพื้นที่ในการแสดงออก และไม่เห็นด้วยกับระบอบเผด็จการอำนาจนิยมที่กำลังกดขี่ประชาชนอย่างไม่ไว้หน้าในขณะนี้ จงอย่ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับมัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราในการขับเคลื่อนขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ในการสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตย ที่อำนาจสูงสุดเป็นของพวกเรา ประชาชนพลเมืองทุกคน

เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)

27 มิถุนายน 2558

democracymovement