ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM
ทำความรู้จัก

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement - NDM)

22 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาและภาคประชาสังคมได้มารวมตัวกันเพื่อรำลึกการครบรอบ 1 ปี รัฐประหาร ในวันนั้น พวกเขาถูกสลายการชุมนุมด้วยการใช้กำลัง ถูกควบคุมตัวและตั้งข้อหา

 

นับแต่วันนั้น พวกเขาได้ตระหนักว่าการจะโค่นล้มเผด็จการ และนำประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศไทยนั้น แต่ละกลุ่มจะกระทำโดยลำพังไม่ได้ หากแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม จึงเกิดการรวมตัวขึ้นเป็นขบวนการของคนรุ่นใหม่ นามว่า “ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement – NDM)”

 

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขับเคลื่อนภายใต้หลักการ 5 ประการ

ประชาธิปไตย

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยประชาชน เพื่อประชาชน ที่ทุกคนมีสิทธิเสมอหน้าเท่าเทียมกัน

สิทธิมนุษยชน

สิทธิขั้นพื้นฐานทุกประการที่ประชาชนพึงมีพึงได้รับ และต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง

ความยุติธรรม

ประชาชนต้องได้รับการปฎิบัติภายใต้กฏหมายที่มีมาตรฐานเดียว อย่างเท่าเทียมกันทุกคน

การมีส่วนร่วม

สมาชิกทุกคนในชุมชนต้องสามารถร่วมกันกำหนดชีวิตของตนเองได้ สังคมถึงจะเข้มแข็ง

สันติวิธี

ความรุนแรงไม่ใช่วิถีทางในการแก้ปัญหา เราต้องร่วมกันหาทางออกโดยใช้สันติวิธี